KONTAKT

Jurajski Ośrodek Kynologiczny “Syriusz”
Magdalena Janiec
NIP 644-241-31-27
Regon 277513041
numer konta:
47 82770002 0030 0001 5037 0001

+48 512 545 641

magda@zjurajskiegozamku.pl

Kroczyce, Polska